چرا مردم ایران حرکت و اقدامی‌ نمی کنند؟ ملایان چگونه جامعه را خسته می کنند؟

چرا مردم ایران و به ویژه جوانان ایران حرکتی و اقدامی‌ انجام نمی‌دهند؟ چرا جمعیتی که بیش از سه چهارم آن نقشی در روی کار آمدن رژیم نداشته‌اند و آینده‌ی خود را در مخاطره می‌بینند اقدامی‌نمی‌کنند؟ پاسخ این است که چهار دهه مقاومت در برابر تمامیت‌خواهی مذهبی جریان داشته و حکومت نیز با استمرار و با همه‌ی منابع و بهره‌برداری از همه‌ی زمینه‌های خشونت و تنفر با آن مقابله کرده است…

#یونیکا

#تحلیل

#مجید_محمدی