چرا غرب از صحبت در خصوص تغییر رژیم فراری است و گفتمان جنگ را پررنگ می‌کند؟ | حامد محمدی

حمایت دولت‌های خارجی از اعتراضات ضدحکومتی در ایران یک فرصت است اما چرا مقامات ارشد دولت‌های غربی از جنگ و اقدام نظامی راحت‌تر از تغییر رژیم صحبت می‌کنند؟ راه فشار به جمهوری اسلامی به جز قرارگرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی چیست؟

#تغییر_رژیم

#سپاه

#حامد_محمدی

@Unikador