چرا رژیم ملاها به طرحهای «دشمنان» ش خدمت می کند؟

هیچکس بهتر و موثرتر از رژیم حاکم به طرحها و راهکارهای »دشمنان» ش خدمت نمی کند. تازه ترین شاهد این خدمتگزاری، تلاش برای راهزنی دریایی در روز روشن و در برابر انبوه چشمهای نظامی و غیرنظامی است که این روزها به گونه ویژه رژیم وحشت و اقدامات آن را در رادار و زیر ذره بین خود دارند….

#یونیکا

#منصور_امان

#فشار_حداکثری