چرا ترامپ بر طبل جنگ نمی کوبد !!!؟

وارد شدن در هر جنگی تبعات و هزینه های خاص خود را دارد. وارد شدن به یک درگیری نظامی هماره آسان است ولی خارج شدن از آن و دستاوردهای احتمالی، همواره غیر قابل پیش بینی خواهد بود. اما #دونالد_ترامپ مسیری را پیش گرفته که در صورت نزاع با رژیم ملایان پیروز او خواهد بود .رژیم ایران #آچمز شده و با قرار گرفتن در تنگنا، نه راه پیش دارد و نه راه پس؛  تنها راه حل برون رفت از این مخمصه، #خودکشی_رژیم ایران است. هزینه‌ای که ملایان باید برای سیاست‌های جنگ‌افروزانه و همچنین ضدانسانی خود بپردازد.