چرا ایرانیان «خاندان پهلوی» را صدا می‌زنند؟

صدا زدن پهلوی‌ها تنها نشانه‌ نوستالژی به گذشته ازدست‌رفته نیست؛ نقشه راهی برای ساختن آینده ایران است. ایرانیان امروز هم می‌دانند چه نمی‌خواهند و هم می‌دانند چه می‌خواهند. ایرانیان به دنبال قرار دادن دوباره قطار ایران روی ریلی‌اند که ایران پیش از انقلاب ایران‌سوز بهمن بر آن قرار داشت: ریل ترقی و تمدن.

** دیدگاهی از «سعید قاسمی نژاد» در ایندیپندنت فارسی

#اعتراضات_سراسری

#رضا_شاه_روحت_شاد

#ایران

#IranProtests2022

@Unikador