چرا اروپا به تروریست اعلام کردن سپاه بی‌میل شد؟ | حامد محمدی | آدینه ۱ اردیبهشت

رهبران اروپایی پشت صحنه می‌گویند خیزش‌ ضدحکومتی در ایران فروکش کرده و به‌‌رغم اسناد و مدارک کافی برای طرح شکایت در دادگاه‌های اروپایی فعلاً در مورد تروریستی اعلام کردند سپاه پاسداران وقت‌کشی می‌کنند.

#حامد_محمدی

#گزارش_تحلیلی

#سپاه_پاسداران

@unikador