چراغ سبز خامنه‌ای به آتش‌به‌اختیار‌ها:  بی‌حجابی «حرام شرعی و سیاسی» است؛ برای ما نقشه کشیده‌اند

اهریمن اعظم، سید علی خامنه‌ای، رهبر فرقه تبهکاران اسلامی امروز سه‌شنبه ۱۵ با «حرام شرعی و سیاسی» خواندن بی‌حجابی به «آتش‌به‌اختیار»ها و «لباس‌شخصی»ها چراغ سبز نشان داد تا مزاحم مردم شده و به زنان و دختران در کوچه و خیابان و اماکن عمومی حمله کنند.

#انقلاب_ملی_ایران

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador