چراغ سبزِ «عمو» جوی خواب‌آلود به یه‌قُل‌دوقُل هسته‌ای «رفیق» پوتین و «برادر» سید‌علی

به گزارش وب‌سایت خبری واشنگتن فری‌بیکن، دولتِ بایدن مجموعه‌ای از معافیت‌های تحریمی همکاری جمهوری اسلامی و روسیه در زمینه غنی‌سازی هسته‌ای را تمدید کرده که به مثابه نشان دادن چراغ سبز به ادامه همکاری‌های هسته‌ای «رفیق» پوتین و «برادر» سید‌علی است.

#مهسا_امینی

#من_وکالت_میدهم

#انقلاب_ایران

#رسانه‌های_جهان

@Unikador