چراغی از حقیقت در دریایی از دروغ | سخنرانی گیلاد اردان در نمایشگاهی در مقر سازمان ملل | دوبله فارسی

گیلاد اردان، نماینده اسرائیل در سازمان ملل در سخنانی که به مناسبت برگزاری نمایشگاهی از وحشیگری‌های حماس در مقر سازمان ملل ایراد کرد، با اشاره به جنایات این گروه تروریستی در هفتم اکتبر و پس از آن گفت: “اینجا در سازمان ملل متحد، سازمانی که برای جلوگیری از جنایات تأسیس شده است، تمام تلاش ها برای تحریف حقایق و حقیقت انجام می شود. متأسفانه سازمان ملل به طور فعال تلاش می کند تا باعث فراموشی دسته جمعی شود تا جهان جنایت شنیع حماس را فراموش کند […]  اما فراتر از تلاش برای تحریف واقعیت، امروز، برخی در سازمان ملل هستند که مایلند به عاملان این وحشت‌ها پاداش دهند. “

#گزارش_خبری

#گیلاد_اردان

#اسرائیل

@Unikador