پیش‌بینی کارشناسِ آمریکایی از مرگ خامنه‌ای و خطری که بیخِ گوشِ اروپایی‌هاست

مایکل روبین، کارشناس شناخته شده در مسائل منطقه خاورمیانه، در یادداشتی تحلیلی در نشنال اینترست  سعی کرده تا حوادث و رویداد‌های پس از مرگ خامنه‌ای را از منظر جنگ اوکراین نگاه و ضمن بسط و گسترش آن به جنگ سوریه و یا حتی بسیار دور تر از آن، قائله آذربایجان پس از جنگ جهانی دوم که با تدبیر و هوشیاری محمد رضا شاه پهلوی و ارتش شاهنشاهی ایران مهار شد، به دنیای غرب خصوصا اروپا هشدار دهد که خطری بزرگ در بیخ گوش آنهاست.

#تحلیل_سیاسی

#خامنه‌ای

#مرگ_خامنه‌ای

#خاورمیانه

@Unikador