پیشنهاد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها به بایدن: ارتجاع سیاه را همانند ارتجاع سرخ درهم بکوبید

بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها برای حمایت از مردم ایران و مقابله با تهدید جمهوری اسلامی، طرح جامعی برای سیاست‌گذاران آمریکایی و متحدان تدوین کرده است. این راهبرد توضیح می‌دهد که واشنگتن چگونه می‌تواند قدرتش را به کار گیرد و به نهادها و سازمان‌های دولت آمریکا توصیه‌های مشخص و عملی می‌کند.

** بر اساس ترجمه‌ای از ایندیپندنت فارسی

#ایران

#انقلاب_ایران

#مهسا_امینی

@Unikador