پیام ویدیویی برایان هوک به ایران  به مناسبت روز جهانی آب. به سنت کورش بزرگ باز گردید

پیام ویدیویی #برایان_هوک ، نماینده ویژه ایالات متحده# آمریکا در #امور ایران به مردم ایران به مناسبت #روز_جهانی_آب:

ایران می تواند با پیروی از سنت پر افتخار رهبران ارجمندی مانند #کورش_بزرگ ؛ ایرانی نوین را بسازد.