پیام ویدیویی امیر طاهری در زادروز پسر ایران، مجیدرضا رهنورد

بیست و ششم خردادماه، زادروز جاویدنام، مجیدرضا رهنورد توسط مردم ایران، روز ملی شیر و خورشید نام‌گذاری شده است . به همین مناسبت استاد امیر طاهری پیامی ویدئویی در صفحات مجازی خود منتشر کرده‌اند

#امیر_طاهری

#مجیدرضا_رهنورد

#روز_ملی_شیروخورشید

@Unikador