پیام ویدئویی هنرمندان در حمایت از بزرگترین راهپیمایی تاریخ ایرانیان خارج کشور علیه جمهوری اسلامی

ایرانیان مقیم خارج از کشور، به دعوت شاهزاده رضا پهلوی، در روز ۱۱ فوریه و همزمان با سالگرد شورش شومِ ۲۲ بهمن ۵۷ در شهرهای مختلف جهان، علیه جمهوری جنایتکاران اسلامی به میدان خواهند آمد. کارزاری که بسیاری از چهره‌های هنری و کنشگران اجتماعی از آن حمایت کرده‌اند.

#ایران_متحد 

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#ننگ_بر_فتنه_۵۷

@Unikador