پیام نوروزی نخست وزیر اسراییل، نفتالی بنت به مردم ایران

می‌دانیم که رژیم ایران نماینده شما نیست و همچنان آنها از آزادی شما که حق شماست سر باز می‌زنند. امیدواری‌م که شما خودتان را از این رژیم بی‌رحم و بی‌ریشه رها کنید و به آزادی واقعی برسید.

#نوروز

#نفتالی_بنت

@Unikador