پیام نوروزی شهبانو فرح پهلوی با صدای دلنشینشان– ۲۵۸۱ شاهنشاهی برابر با ۱۴۰۱ خورشیدی

شهبانو فرح پهلوی با انتشار پیامی صوتی فرارسیدن سال نو و نوروز را به ایرانیان و همه کسانی که این آیین باستانی را گرامی می‌دارند و در پاسداری آن می‌کوشند، شادباش گفتند.

#شهبانو_فرح_پهلوی

#نوروز

#پیام_نوروزی

@Unikador