پیام نوروزی شاهزاده رضا پهلوی: دگرباره، شکوه و عظمت ایران‌مان را به چشم خواهیم دید

شاهزاده رضا پهلوی صبح روز یکشنبه، ۲۹ اسفند ماه، با انتشار یک پیام تصویری، فرارسیدن نوروز باستانی و آغاز سال ۲۵۸۱ شاهنشاهی را به ایرانیان تبریک گفتند.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#نوروز

#ایران

@Unikador