پیام صوتی شهبانو فرح پهلوی:  زنان ایرانی، زمان تغییر است

شهبانو فرح پهلوی در نخستین ساعت روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۲۵۸۲ ویدئوکستی با عنوان”زنان ایرانی، زمان تغییر است” منتشر کردند. شهبانو فرح پهلوی در بخشی از این پیام که همراه است با تصاویری از انقلاب ملی ایران گفته‌اند:

« امروز زنان و مردان ایرانی، استوار و مصمم و آگاه برای دستیابی به آزادی، چه بسا به بهای زندگیشان، به پا خاسته اند. بر ماست که در رسایی هرچه بیشتر صدای این جویندگان آزادی بکوشیم و دوش به دوش همه ایرانیان تا تحقق کامل این اهداف گام برداریم و از پا ننشینیم.»

#شهبانو_فرح_پهلوی

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador