پیام صوتی شهبانو فرح پهلوی در آستانه چهل و سومین سالروز درگذشت شاهنشاه فقید ایران

«هم‌میهنان عزیزم. گردهم‌آیی شما در سراسر جهان در روز درگذشت شاهنشاه فقید ایران یک بار دیگر اهداف متعالی شاهنشاه را برای رفاه و سربلندی ایران و ایرانیان به گوش جهانیان می‌رساند. «شاهنشاه روحت شاد» انعکاس آگاهی و سپاسِ شما از برنامه‌های گسترده‌ و سنجیده‌ای است که در آن سال‌ها در مسیر پیشرفت و تحقق عظمت دیرین ایران اجرا می‌شد و آینده‌ای درخشان را نوید می‌داد. از همه شما که در اعتلای نام و آزادی ایران می‌کوشید صمیمانه سپاسگزارم. دانه‌هایی که با ایمان و عشق کاشته می‌شوند، به گواهی تاریخ درختانِ تناوری خواهند شد. نور بر تاریکی پیروز خواهد شد. زن، زندگی، آزادی.»

#شهبانو_فرح_پهلوی

#شاهنشاه_روحت_شاد

#ایران_معبد_ماست

@Unikador