پیام صوتی شهبانو فرح پهلوی به مناسبت نخستین سالگرد انقلاب ملی ایران

شهبانو فرح پهلوی با انتشار پیامی صوتی به مناسبت نخستین سالگرد انقلاب ملی ایران، همزمان با کشته شدن دختر ایران، مهسا امینی در بازداشتِ گشت جلاد رژیم و دیگر جان‌باختگان راه آزادی خواستار اتحاد ملی برای زنده نگه داشتن شعله‌های این انقلاب نوین شدند.

#شهبانو_فرح_پهلوی

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador