پیام صوتی شاهدخت نور پهلوی به هم‌میهنان: پیروزی از آن ماست

«هم‌میهنانم، امروز رفتم جلوی سازمان ملل تا بگم که کنارتون هستم. دیدن هم‌میهنانم که با هدف رسوندن صدای ملت ایران جمع شده بودند، خیلی برام دل‌گرم‌کننده بود. به شجاعت شما افتخار می‌کنم. پیروزی از آن ماست.»

#شاهدخت_نور_پهلوی

#مهسا_امینی

#ایران_متحد

#Mahsa_Amini

@Unikador