پیام «شهبانو فرح پهلوی» به مناسبت فتنه ۲۲ بهمن ۲۵۳۷

شهبانو فرح پهلوی در آستانه چهل و سومین سالگرد آنچه انقلاب اسلامی نامیده می‌شود پیامی صادر کرده و در آن، این رویداد شوم را «فتنه ۲۲ بهمن ۲۵۳۷» نامیدند…

#شهبانو_فرح_پهلوی

#فتنه_۲۲_بهمن

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador