پیام شهبانو فرح پهلوی به مناسبت رویداد‌های اخیر ایران – جنبش مردم ایران، جنبش زندگی است

هم‌زمان با ادامه دور تازه اعتراضات در ایران، شهبانو فرح پهلوی از «همه هم‌میهنان داخل و خارج از کشور» خواستند به «این پیام اتحاد پدیدآمده» بیاندیشند و تأکید کردند که «اگر همه به ایران و عظمت و کرامت مردمش فکر کنیم، این بن‌بست گشوده خواهد شد.»

#اعتراضات_سراسری

#شهبانو_فرح_پهلوی

#IranProtests2022

@Unikador