پیام شهبانوی ایران، فرح پهلوی در سی و نهمین سالگرد درگذشت پادشاه فقید

پبام #شهبانو فرح پهلوی در سی نهمین سالگرد پادشاه فقید ایران، محمد رضا شاه پهلوی.

#محمدرضا_شاه_پهلوی، پنجم مرداد ۱۳۵۹، در قاهره درگذشت. پدر بزرگوارش، #رضا_شاه_بزرگ نیز در چهارم مرداد (۱۳۲۳) درگذشته بود.