پیام شاهزاده رضا پهلوی در گرامی‌داشت نام و یاد ندا آقاسلطان و دیگر جانباختگان ۳۰ خرداد ۸۸

در واپسین ساعات شامگاه سه‌شنبه ۳۰ خرداد‌ماه، شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در صفحات رسمی خود، یاد و نام جاوید‌نام ندا آقاسلطان و جمعی دیگر از قهرمانان وطن را گرامی داشتند. نام‌هایی که هرگز از ذهن و قلب ما ایرانیان پاک نخواهند شد.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador