پیام شاهزاده رضا پهلوی در هفتاد و پنجمین سالروز نجات آذربایجان: ذره‌ای از خاک ایران جداشدنی نیست

پیام شاهزاده رضا پهلوی در هفتاد و پنجمین سالروز باشکوه نجات آذربایجان از چنگ استالین و مزدورانش.

« ایرانیان در ۲۱ آذر نشان دادند که ذره‌ای از خاک ایران جداشدنی نیست.»

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#آذربایجان

#یک_پرچم_یک_ملت

#ایران

@Unikador