پیام شاهزاده رضا پهلوی درباره تلاش برای آزادی همه زندانیان سیاسی-عقیدتی،تمرکز بر هدف اصلی و آمادگی برای روزِ مهسا

شاهزاده رضا پهلوی در پیامی با اشاره به زندانی بودن «هزاران هزار ایرانی» به دلایل سیاسی و عقیدتی در ایران اشاره ضمن درخواست برای تلاش همه ایرانیان برای نجات و آزادی همه زندانیان سیاسی-عقیدتی فارغ از دیدگاه و گرایش سیاسی‌شان خواهان این شدند که تفاوت‌های‌مان را در چارچوب اصول مشترک حداقلی‌مان به رسمیت بشناسیم و روی هدف اصلی متمرکز شویم؛ به‌ویژه در این روزها که ایرانیان در داخل و خارج کشور برای روز مهسا آماده می‌شوند.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#روز_مهسا

#ایران_را_پس_میگیریم

@Unikador