پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت سال‌روز فاجعه سینما رکس آبادان و زنده‌زنده سوختنِ صدها هم‌میهن در آتشِ سرخِ ارتجاع سیاه | بازنشر

«امروز سال‌روز فاجعه سینما رکس آبادان است؛ جنایتی که فرقه تبهکار حاکم بر سرزمین اهورایی‌مان ایران در راه رسیدن به قدرت مرتکب شد و صدها هم‌میهن ما را زنده‌زنده در آتش سرخ ارتجاع سیاه خود سوزاند.

هدف رهبران فرقه تبه‌کار از ارتکاب این جنایت دهشتناک، هراس‌افکنی و تحریک و تهییج مردم آبادان به پیوستن به صفوف آشوبگران ویرانگر بود. آنها آبادان را نشانه رفتند چون “عروس ایران”، آباد بود و قطب اقتصادی و صنعت نفت به شمار می‌رفت.»

#فاجعه_سینما_رکس

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#ایران_را_پس_میگیریم

@Unikador