پیام شاهزاده رضا پهلوی، بانو یاسمین و شاهدخت‌ها نور و فرح در ارتباط با نامزدی شاهدخت ایمان با بردلی شرمن

شاهزاده رضا پهلوی، بانو یاسمین و شاهدخت‌ها نور و فرح، با انتشار تصاویری در روایتگر اینستاگرام خود نامزدی شاهدخت ایمان با بردلی شرمن را تبریک گفتند. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی که از طرف خود و بانو یاسمین در روایتگر اینستاگرامشان منتشر نموده‌اند، ضمن اعلام رسمی خبر نامزدی شاهدخت ایمان با بردلی شرمن از تمام کسانی که پیام شاد‌باش ارسال نمودند تشکر کرده و همزمان آرزو کردند تا شاهد فصلی جدید در زندگی شاهدخت ایمان باشد.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#بانو_یاسمین_پهلوی

#شاهدخت_ایمان_پهلوی

@Unikador