پیام شاهزاده رضا رضا پهلوی به مناسبت روز جهانی کارگر

«در روز جهانی کارگر، به یاد کارگران میهن‌پرستی هستم که جان‌شان را برای آزادی و آبادی ایران دادند. دوشادوش هم برای روزی مبارزه کنیم که کارگر ایرانی در سایه یک دولت ملی دموکراتیک، دگرباره به رفاه و منزلتی شایسته دست یابد.»

#روز_کارگر

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#ایران_معبد_ماست

@Unikador