پیام روشن شاهزاده رضا پهلوی به آلترناتیو-دلواپسان ׀ ۸۵ میلیون ایرانی را دست کم نگیرید

آنهایی که نگرانِ آلترناتیو برای جمهوری اسلامی هستند، آیا تصور می‌کنند که کشورِ بزرگِ ایران با ۸۵ میلیون جمعیت، جایگزینی برای کسانی که شغلِ اول و آخرشان روضه‌خوانی‌ست، ندارند؟ حتما دارند…

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#ایران

@Unikador