پیامی دیگر از وین با گویش‌ها و زبان‌های مختلف به ملت بزرگ ایران و جهانیان

** اتحاد و همبستگی تنها راهِ رهایی ایران از چنگِ ایران فروشان است

گزارشی از ادامه کمپین اعتراض به مماشاتگران غربی مقابل محل چانه‌زنی‌های رژیم اسلامی با غربی‌ها در هتل کوبورگ وین.

#ایران_فروشی_نیست

#دیگر_بس_است

#مذاکرات_وین

@Unikador