پیامی از قلب اروپا به مردم ایران: نه فقط با قلب و زبان، بلکه در عمل در کنار شما هستیم

چهارشنبه ۱۸ خرداد ۲۵۸۱ وین – اتریش

تجمع اعتراضی جمعی از میهن‌دوستان مقیم اتریش مقابل محل نشست شورای حکام آژانس اتمی در وین و حمایت از فراخوان شاهزاده و هم‌صدایی با مردم در داخل ایران.

#اعتراضات_سراسری

#یک_ملت_یک_هدف

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador