پیامِ پایین کشیدنِ تابلوی خیابان «شیخ نمر» برای نیروهای مسلح | حامد محمدی | یکشنبه ۲۰ فروردین

در پی تجدید رابطه جمهوری اسلامی و عربستان، تابلوی شیخ نِمِر در مشهد پایین کشیده شد. گروه‌های یمنی دچار اختلاف شدند. آن‌دسته که به سپاه نزدیک‌تر بودند آماده تبعیت از جمهوری اسلامی هستند و آن‌دسته که سهم کمتری داشتند اکنون کارت بازی قرار گرفته‌اند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی چه درسی باید بگیرند؟

#حامد_محمدی

#گزارش_تحلیلی

@Unikador