پیامِ همراهی ایالات متحده و وظیفه‌ی ما مردمِ ایران

وزارت خارجه آمریکا پیامی از سوی برایان هوک مسئول اتاق ایران در وزارت خارجه ایالات متحده خطاب به مردم ایران منتشر کرد. آنچه مخالفان رژیم وحشت ملایان و ایرانیان مدافع دمکراسی از دولت ایالات متحده انتظار دارند نشان دادن حمایت علنی از اعتراضات و مطالبات مردم است …

#یونیکا

#برایان_هوک

#براندازی