پیامِ صوتی شهبانو فرح پهلوی در سالگرد فرمان کشف حجاب

شهبانو فرح پهلوی، همزمان با سالروز صدور فرمان کشف حجاب از سوی رضا شاه بزرگ، ۱۷ دی ماه، در بیانیه‌ای تاکید کرد: «امروز بیشتر از همیشه مادر همه فرزندان ایرانم». در این پیام تاکید شده است: کشف حجاب زنان گامی برای حضور آنان در «صحنه اجتماع» و «گام گذاردن به تاریخ» بود.

#شهبانو_فرح_پهلوی

#کشف_حجاب

#رضا_شاه_روحت_شاد

@Unikador