پیام‌های شاهزاده رضا پهلوی، بانو یاسمین و شاهدخت نور پهلوی در زادروز نوید افکاری

شامگاه روز شنبه سی‌ویکم تیرماه، شاهزاده رضا پهلوی، بانو یاسمین و شاهدخت نور پهلوی در پیام‌هایی جداگانه در صفحات رسمی‌شان، ضمن گرامی‌داشت زادروز قهرمان جاویدنام وطن، نوید افکاری، بار دیگر تاکید کردند که راه نوید تا آزادی ایران ادامه خواهد داشت.

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#بانو_یاسمین_پهلوی

#شاهدخت_نور_پهلوی

#نوید_افکاری

@Unikador