پوتین و نبردِ از پیش باخته

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که داستان‌ دلاوری اوکرایینی‌ها نه تنها به مردم اوکراین بلکه به تمام جهان خصوصا ایرانی‌ها شهامت می‌بخشد. این نام میخائیل گورباچف نیست که بر سند مرگ امپراتوری روسیه حک می‌شود بلکه این نام پوتین خواهد بود.

** بر اساس یادداشتی ازیووال نوح هراری در گاردین با ترجمه سودابه قیصری

#یادداشت_سیاسی

#پوتین

#اوکراین

@Unikador