پوتین همانند آیت‌الله‌ها از نقاط ضعف بایدن نهایت بهره را می‌برد

بحران کنونی اوکراین و تاخت و تازِ پوتین نه تنها در عرصه سیاست بلکه در عرصه اشغال نظامی دیگر کشور‌ها بیش از پیش ضعفِ جو بایدن و تیمش را افشا کرد. دولتِ بایدن که بر اساس ادعاهای پرشمار، خود را رو در روی جمهوری خلق چین می‌بیند و همزمان آماده تسلیم شدن در برابر یکی دیگر از جموری‌های بنیاد‌گرای دوران کنونی یعنی جمهوری اسلامی است…

#پوتین

#بایدن

#تحلیل_سیاسی

@Unikador