پشت به دشمن، روبه میهن | نه بزرگ به خامنه‌ای و آری به خواسته شاهزاده در سالگردِ شوم‌روزِ ۲۲ بهمن

امروز شنبه ۲۲ بهمن ۲۵۸۱، هم‌سو با خواسته شاهزاده رضا پهلوی و همگام با خواست میلیون‌ها ایرانی در داخل کشور و سراسر جهان در گفتنِ نه بزرگ به علی خامنه‌‌ای و رژیمِ اهریمنی‌اش، فرقه تبهکار خود را در منجلابی گرفتار دید که تاریخ بعد‌ها بسیار از آن یاد خواهد کرد. مشتِ محکم هم‌میهنان بر دهانِ خامنه‌ای و مزدورانش.

#ننگ_بر_فتنه_۵۷

#انقلاب_ملی

#ایران_متحد

@Unikador