پشتک‌واروی خامنه‌ای در آوردگاه هسته‌ای! توافق با غرب اشکالی ندارد اما | یکشنبه ۲۱ خرداد

رهبر فرقه تبهکاران اسلامی، صبح امروز یکشنبه ۲۱ خرداد‌ماه در جریان دیدار با جمعی از مدیران سازمان انرژی اتمی با یک پشتک‌واروی ۳۶۰ درجه‌ای گفت: «توافق با غرب اشکالی ندارد اما…» . آیا تقیه هسته‌ای یا یک نرمش قهرمانانه‌ی جانانه؟!

#تقیه_هسته‌ای

#خامنه‌ای

#نرمش_قهرمانانه

@Unikador