پس لرزه های سفر اسد به تهران ؛ خامنه ای باید بکشد تا بماند

پس از سفر پیدا و پنهان #بشار_اسد به تهران که گفته میشود با هماهنگی #حلقه_کرمان صورت گرفته زوایای خاصی دارد که بسیاری از #تحلیل گران به آن پرداخته اند . در این برنامه به این تحلیل ها و این زوایای خاص میپردازیم ….