پرزیدنت ترامپ تا پایان دوره ریاست جمهوری کار ملایان را یکسره خواهد کرد

یک کارشناس نظامی میگوید با تمامی فشارها و #استراتژی_صبر که #رژیم_ملایان در پیش گرفته است ، پرزیدنت #ترامپ کار آنها تا پایان دوره ریاست جمهوری اش یکسره خواهد کرد .

#یونیکا