پرده دوم از نمایش خیابانی پاریس | دومین گزارش میدانی استاد امیر طاهری از خیابان‌های ملتهب پاریس

هفته گذشته امیر طاهری، روزنامه نگارو تحلیل‌گر برجسته بین المللی، پس از سالها بار دیگر بر آن شد تا به عنوان یک گزارشگر میدانی از راهپیمایی و تجمع حامیان فلسطین و حماس در پاریس گزارشی تهیه کند که برگردان فارسی آن در کانال یونیکا منتشر شد. این هفته نیز، این استاد خبره خبرنگاری دومین گزارش خود را از پاریس، این‌بار از راهپیمایی و تجمع حامیان اسرائیل و مخالفان یهود ستیزی منتشر کرده است که با عنوان اصلی داستان دو تظاهرات، روز آدینه ۲۶ آبان ۲۵۸۲ در نشریه چند زبانه شرق الاوسط منتشر شده است.

تیتر اصلی:
France: A Tale of Two Demos

#امیر_طاهری
#تحلیل_سیاسی

@Unikador