پا گرفتنِ موج نوین انقلاب ملی به‌رغم «حکومت نظامی» اعلام نشده در سراسر کشور

صحنه‌هایی که هم‌میهنان شب و روز گذشته خلق کردند بی شک یکی دیگر از نقاط عطف ماراتون انقلاب ملی ایران است. نقطه‌ای طلایی که شاهزاده رضا پهلوی از آن به عنوان موج نوین از انقلاب ملی ایران یاد کرده است.

شهرهای مختلف ایران روز و شب گذشته شنبه ۲۵ شهریورماه همزمان با فرا رسیدن نخستین سالگرد انقلاب ملی ایران در روز دختر ایران، مهسا امینی، شاهد اعتراضات گسترده‌ی مردمی بود. گزارش‌های میدانی، آوا‌ها و ویدئوهای همرسانی شده از جای جای ایران بزرگ، و البته با توجه به تمام محدودیت‌های موجود، روایتگر این است که در ده‌ها شهر کشور تجمعات مردمی شکل گرفت، خواست بازپس‌گیری ایران در آسمانِ شهر‌های کشور طنین‌انداز و شعارهایی علیه جمهوری جهل و جنون اسلامی سر داده شد.

#زن_زندگی_آزادی

#مرد_میهن_آبادی

#ما_ملت_کبیریم_ایران_را_پس_میگیریم

@Unikador