پایان ماه‌عسل ملاها و سعودی؛ تفاوت ایران مقتدر شاهنشاهی و ایران آخوندزده در منطقه | رسانه‌های جهان | چهارشنبه ۱۴ تـیر ۲۵۸۲

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

#رسانه‌های_جهان
#انقلاب_ملی
#ایران_معبد_ماست
@unikador