پاسخ محکم شاهزاده به سوالِ جهت‌دارِ خبرنگار «اِی‌اِف‌پی» در خصوصِ خود، پادشاه فقید و اتحاد

شاهزاده رضا پهلوی:

«ممکن است در پایان روز افرادی باشند که از این پیام رسان خوششان نیاید، اما سوال اینجاست که آیا با پیام هم مشکل دارید؟! اگر پیام را دوست دارید مهم نیست که چه کسی پیام رسان است و آیا او را دوست دارید یا نه؟!»

#کنفرانس_مونیخ

#شاهزاده_رضا_پهلوی

#انقلاب_ملی

#ایران_متحد

@Unikador