پاسخ امیر طاهری به برخی نگرانی‌های مطرح در خصوصِ گفتمان بازگشت به مشروطه در سپهر سیاسی ایران

در چند ماه گذشته که گفتمان بازگشت به مشروطیت در سپهر سیاسی ایران جایی روزبه‌روز بزرگ‌تر یافته است، پاره‌ای از هم‌میهنان نگرانی‌هایی را در این زمینه ابراز داشته‌اند. یک نگرانی که بیش از همه مطرح می‌شود این است که قانون اساسی مشروطه با توجه به بندهایی که مربوط به نقش اسلامی می‌شود، ممکن است از پیشرفت سیاسی اجتماعی ایران با معیارهای سیاسی جهان امروز جلوگیری کند.

نویسنده: امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی

منبع: ایندیپندنت فارسی

#امیر_طاهری

#تحلیل_سیاسی

#مشروطه

@Unikador