پاسخ امیر طاهری به این پرسش که «کی برمی‌گردیم؟» | مقاله‌ای از استاد طاهری در زادروز ۸۱ سالگی‌اش

ایران اکنون جامعه‌ای است که بازنگری به تاریخ معاصر خود را ضرورت ملی می‌داند. از سوی دیگر، این واقعیت که میلیون‌ها ایرانی که در تبعید زندگی موفقی داشته‌اند اما اکنون در آرزوی بازگشت به ایران‌اند، نشان می‌دهد که ایران علی‌رغم دردها و رنج‌های چهار دهه اخیر، هم‌چنان گیرایی خود را حفظ کرده است؛ مادری است که همه فرزندان خود را به خانه می‌خواند با این پیام که: من شما را رها نکرده‌ام، شما نیز مرا رها نکنید!

نویسنده: امیر طاهری، روزنامه نگار ارشد و تحلیلگر برجسته بین المللی

منبع: ایندیپندنت فارسی

#ایران_معبد_ماست

#انقلاب_ملی

#امیر_طاهری

@Unikador