پاسخ امیر طاهری به “ادعای دروغین خامنه‌ای در خصوص وحشی بودن ایران” پیش از اسلام

چندی پیش علی خامنه ای؛ رهبر فرقه تبهکار حاکم بر ایران در سخنانی نفرت انگیز و سراسر دروغ گفته است که ایران پیش از ورود اسلام یک سرزمین وحشی بوده که توسط اسلام متمدن شده است. این سخنان او و  واکنش امیر طاهری؛ روزنامه نگار و تحلیل گر ارشد بین المللی…

#امیر_طاهری

#ایران

#خامنه‌ای

@Unikador